PŘEDSTAVUJEME HVĚZDU: Pavlína Prokopcová

1) Jakou věkovou kategorii trénujete ?
„S tátou trénujeme mini přípravku, elévy, děti od 4 do 6 let.“

2) Co je náplní tréninkového procesu u takto malých dětí ?
„Náplní tréninkové jednotky je rozvíjení hrubé motoriky, chápaní pravidel her, učit je ke kolektivním pracím a hrám, zvládáni rivality a motivace ke sportovním činnostem.“

3) Jak se můžou děti přihlásit do oddílu elevů. ?
„Rodiče můžou děti přivést každé pondělí do tělocvičny na 5.základní školu od 17:00, trénink trvá hodinu.“

4)Podílíte se také na trénování sportovek, jak se liší náplň sportovek od fotbalového tréninku ?
„Na sportovkách máme starší děti, tedy děti školního věku a zaměřujeme se na všestrannou přípravu dětí.“